Postup prodeje

Rezervační smlouva

Klient uzavře s investorem Dohodu o složení blokovacího depozita („Rezervační smlouvu“) na koupi domu, pozemku, zahrady a podílu na společném pozemku všech budoucích vlastníků domů (parkovací stání, obslužná komunikace), a to za účasti vedlejšího účastníka Realitní kanceláře RE/MAX. Uzavřením Dohody o složení blokovacího depozita a úhradou první části kupní ceny („Rezervační poplatek)“ ve výši 50 000 Kč, si klient zarezervuje po dobu 30 dnů svoji vybranou nemovitost. V této době investor připraví Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, klient má dostatek času na předjednání hypotečního úvěru. Zaplacený rezervační poplatek se započítává do úhrady kupní ceny.

Vzor smlouvy ke stažení

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Po úhradě Rezervačního poplatku uzavřete s investorem Smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Taková smlouva bude obsahovat všechny náležitosti budoucího převodu, a to hlavně identifikaci kupujícího, specifikaci převáděného domu a příslušenství, cenu a způsob jejího zaplacení, termíny dokončení stavby a předání nemovitosti.

Splátka kupní ceny je stanovena takto:

  • splátka ve výši 20 % celkové ceny, do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí
  • splátka ve výši 25 % celkové ceny, po dokončení hrubé stavby
  • splátka ve výši 25 % celkové ceny, po dokončení hrubých rozvodů ZTI a elektro v daném domě
  • splátka ve výši 20 % celkové ceny, po dokončení vnitřních omítek a obkladů v daném domě
  • splátka ve výši 10 % celkové ceny, do 14 dnů po kolaudaci daného domu, před podpisem kupních smluv, případně po podpisu kupních smluv, nicméně obojí před předáním nemovitosti

V závislosti na postupu výstavby jsou jednotlivé splátky kupní ceny upravovány. Postup splátek je stanoven s ohledem na větší přehlednost uhrazených financí, tj. vždy až po dokončení ověřitelné etapy.

Klient také může využít možnost zaplacení 90% kupní ceny až po kolaudaci objektu, případně využít úschovu u Československé obchodní banky, a.s.. Tato možnost ovšem znamená navýšení celkové kupní ceny o 2%.

Smlouva o smlouvě budoucí je podkladem pro vyřízení hypotečního úvěru.

Vzor smlouvy ke stažení

Kupní smlouva

Kupní smlouva uzavřete s investorem po zapsání kolaudačního souhlasu na příslušný katastrální úřad před samotným předáním nemovitosti.

Vzor smlouvy ke stažení
Rezervujte si bydlení ještě dnes

Nepromarněte příležitost a pořiďte si kvalitní, moderní
a nízkoenergetické bydlení v atraktivní lokalitě